Městská památková zóna Luhačovice

Městská památková zóna Luhačovice chrání hodnotné stavby, které vznikly od počátku do 30. let 20. století. Nepřehlédnutelnou dominantou jsou zejméma stavby slavného architekta Dušana Jurkoviče. Hodnotná je i funkcionalistická architektura, např. lázeňská kolonáda a stavby v Bílé čtvrti.

Městská památková zóna Luhačovice

Adresa

Městská památková zóna Luhačovice
Luhačovice

Kontakt

www: www.mesto.luhacovice.eu

Další informace

Pro Luhačovice byly z hlediska vzniku architektonických památek stěžejní dvě období. První - od roku 1902 do počátku první světové války, kdy se v Luhačovicích plně rozvíjela secese reprezentovaná svérázným až folklórně laděným stylem Dušana Jurkoviče a dalšími objekty (Dům B. Smetany, vila Dagmar). Druhé období je možné zařadit do 20. a 30. let 20 století, kdy byly mimo jiné postaveny budovy Městského úřadu, Bílá čtvrť, plovárna a Společenský dům.

Městská památková zóna se rozkládá v centrální části Luhačovic a je orientovaná osou jihozápad-severovýchod. Její délka je asi 2 km. Zóna je na jihozápadním okraji ohraničena vlakovým a autobusovým nádražím, její hranice dále pokračuje po hlavní Masarykově třídě a dále ulicí Zatloukalovou. Na křižovatce Zatloukalovy a Úprkovy ulice se prudce stáčí k severu, kde se na křižovatce s ulicí Solnou obrací na východ. Podél koupaliště obchází Bílou čtvrť, za pramenem Aloiska odděluje lázeňský park od lesa a vrací se na Masarykovu ulici. Na severovýchodním okraji hranice památkové zóny uhýbá na západ, obchází Pražskou čtvrť a u Ottovky se vrací k jihozápadu, pokračuje ulicí Kamenná a podél Šťávnice k nádraží.

Městská památková zóna byla prohlášena Vyhláškou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. listopadu 1990 o prohlášení území historických jader za památkové zóny.

Fotogalerie