Národní kulturní památka Modrá - Na Díle

Pozůstatky kostela založeného misionáři za dob Velké Moravy, ve 30. a 40. letech 9. století.

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle
Typ památky nebo kulturního zařízení
Archeologická památka
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, český

Adresa

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle
687 06 Modrá

Kontakt

e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www: www.slovackemuzeum.cz

Další informace

K lokalitě je možné se dostat po silnici vedoucí ze Starého Města do Velehradu. Lokalita se nachází na vyvýšenině náležející k předhůří Chřibů, 30 m nad lužní nivou při obchodní cestě, tzv. Staré hradské, spojující střední Pomoraví s Vyškovskem. Je situována nad Archeoskanzenem Modrá. Základové zdivo zdejšího kostela bylo objeveno již v roce 1911 J. Nevěřilem. Revizní archeologický výzkum na Modré provedlo v letech 1953 - 1954 Moravské muzeum v Brně. Výzkum plně prokázal velkomoravské stáří základů a navíc v jejich nejbližším okolí odkryl pohřebiště s 37 kostrovými hroby. Kostel byl založen ve 30. až 40. letech 9. století pod vlivem některého z misijních proudů přicházejících na Velkou Moravu ze západoevropských oblastí. Jednalo se o menší kostelík s obdélnou lodí (vnější rozměry 9,1 × 7 m) a pravoúhlým presbytářem (délka 4 m). Kolem kostela se pochovávalo v období od konce první poloviny 9. století do konce první poloviny století následujícího. U severní stěny kněžiště byly nalezeny také keramické střepy datované asi k přelomu 11. a 12. století. Na základě písemných zpráv se má zato, že v době budování blízkého cisterciáckého komplexu na Velehradě v 1. polovině 13. století plnil modranský kostelík funkci provizoria. Tehdy byla jeho loď doplněna čtyřmi vnitřními podpěrami. Definitivní zánik sakrální stavby je kladen před konec 17. století. Stavebně architektonické prvky rozebíraného kostelíka byly použity druhotně při stavbě domů od roku 1786 zakládané Nové Vsi - Modré. Návštěvníci mohou zhlédnout rekonstruovaný půdorys kostela, infomační tabule představuje historii a význam lokality. Nedaleko od místa, kde stával původní velkomoravský kostelík, dnes stojí i rekonstrukce jeho možného původního vzhledu ve skutečné velikosti.

Volně přístupná archeologická lokalita je majetkem Zlínského kraje ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí