Městská památková zóna Zlín

Hlavním důvodem pro vyhlášení městské památkové zóny Zlín byl unikátní soubor obytných, správních i výrobních budov postavených ve funkcionalistickém stylu. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu.

Městská památková zóna Zlín

Adresa

Městská památková zóna Zlín
Zlín

Kontakt

Další informace

Městská památková zóna Zlín (MPZ) byla vyhlášena v roce 1990 a zahrnuje nejen historické jádro města s několika málo historickými budovami pocházejícími ze staršího období než je polovina 19. století, ale urbanisticky a architektonicky významné je především tovární areál bývalých Baťových závodů, novodobé centrum města náměstí Práce a náměstí T. G. Masaryka s budovami bývalých ubytoven pro svobodné zaměstnance tehdejší firmy Baťa, včetně školních a komerčních budov a v neposlední řadě několik celých obytných čtvrtí pro rodiny zaměstnanců firmy. Neoddělitelnou součástí hodnoty jsou zahrady baťovských rodinných domů, uliční prostory a městská zeleň, které spoluvytvářejí zcela charakteristické a unikátní prostředí města Zlína – "města v zeleni".

Vybudováním města podle myšlenky: "Společně pracovat, individuálně žít" vznikl zcela unikátní městský celek s řadou jedinečných solitérních objektů, které společně reprezentují to nejlepší z moderní architektury 1. třetiny 20. století. V dějinách stavebnictví dosahuje tento architektonický odkaz svým rozsahem a stavem zachování světového významu. Baťovská architektura je podle odborníků architektů a urbanistů živoucí učebnicí moderní architektury a historickým dokladem kulturního vývoje naší společnosti.

Fotogalerie