Kostel sv. Filipa a Jakuba

Jedna z nejstarších dochovaných historických staveb ve Zlíně. Kolem kostela býval nejstarší zlínský hřbitov, na kterém se pochovávalo až do poloviny 18. století. Ve zvonici jsou ocelové zvony z Vítkovic a varhany od bratří Riegrových z Krnova. Kostel je jednou z dominant města a od května do září jej můžete navštívit zdarma v rámci projektu Otevřené brány.

Kostel sv. Filipa a Jakuba
Otvírací doba v sezóně
od do přestávka od přestávka do
Po 10.00 17.00 12.00 13.00
Út 10.00 17.00 12.00 13.00
St 10.00 17.00 12.00 13.00
Čt 10.00 17.00 12.00 13.00
10.00 17.00 12.00 13.00
So 10.00 17.00 12.00 13.00
Ne 13.00 17.00
Upřesnění
Komentované prohlídky v období květen–září. V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Kostel sv. Filipa a Jakuba
Sadová 149
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 577 120 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
www: www.farnostzlin.cz

Další informace

Farní kostel, který se nachází v centru města, je zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi. Původní zlínský kostel byl postaven v letech 1390 až 1420. Během svého trvání prodělal mnoho oprav. K podstatným změnám došlo na počátku 19. století, kdy začala jeho zásadní přestavba. Došlo ke změně jeho orientace otočením ze směru východ - západ do dnešního směru sever - jih a k rozšíření chrámové lodi. Přestavba byla dokončena v roce 1807, kdy byl kostel konečně posvěcen.

Při velkém požáru 19. července 1819 kromě domů na náměstí vyhořel i kostel a farní budova s tehdejšími hospodářskými staveními. Než se provedlo nouzové zastřešení, sloužily se mše svaté jen za pěkného počasí venku na náměstí před sochou sv. Floriána. Místo zvonění se ráno bubnovalo.

Až do roku 1827 byl kostel opatřen jen nouzovou dřevěnou střechou. Oprava kostela byla ukončena až v roce 1830. Kostelní věž z roku 1566 (nejstarší stavební část nynějšího kostela) byla zvýšena a nově pokryta. V interiéru byly přestavěny tři oltáře, kazatelna a křtitelnice, opraveny byly i staré varhany. V roce 1834 byly na věži kostela pořízeny hodiny. Za dalšího velkého požáru města v roce 1849 shořela celá střecha kostela, poškozeny byly zvony, hodiny, fara i hospodářské budovy. Věřící se znovu pustili do obnovy poškozeného kostela. Byly pořízeny tři nové zvony a interiér kostela dostával postupně novou podobu. Z té doby pochází pravděpodobně kamenný erb Brettonů nad hlavním vstupem, který je patrný i dnes. V roce 1866 bylo v kostele zavěšeno 14 obrazů křížové cesty od akad. malíře Františka Zedníka. Tato křížová cesta byla v kostele až do roku 1970, kdy byla v kostele nahrazena moderní plastickou křížovou cesta od akad. sochaře Karla Stádníka. Podoba zlínského kostela s vysokou jehlancovitou střechou z poloviny 19. století, přetrvala do dnešních dnů.

V roce 1969 se začalo s úpravou interiéru kostela v duchu liturgických předpisů Druhého vatikánského koncilu podle návrhu akad. malíře Františka Peňáze, které se uskutečňovaly až do osmdesátých let 20. století. Během úprav byl pořízen nový mramorový oltář, podlahy, stěny byly obloženy mramorem, nástropní obrazy restaurovány, kostel vymalovaný. Od počátku roku 2009 byla provedena oprava kůru, Lurdské kaple a kaple nad sakristii. Do kostelní věže byly umístěny dva nové bronzové zvony (sv. Zdislava a sv. Cyrila a Metoděje).
 
V rámci projektu Otevřené brány je možnost individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem v těchto dnech a časech:
květen–září: soboty a svátky: 10.00–12.00 a 13.00–17.00, neděle: 13.00–17.00 hodin. Průvodce Vás seznámí s historií a výzdobou kostela, ukáže Vám zblízka varhany a zvony nebo Vás provede po půdě kostela. Pro větší skupiny je možné domluvit prohlídku také v jiný čas, který Vám bude vyhovovat.
 
Cílem projektu je seznámit návštěvníky s historií a zajímavostmi významných sakralních památek na území kraje prostřednictvím vyškolených průvodců, a to zcela zdarma.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí