Nové louky, přírodní památka

Přírodní památka Nové louky představuje druhově pestré, mírně členité louky s teplomilnou květenou, rozptýlenou zelení a mokřady na severně exponovaném svahu, asi 400 m severovýchodně od kóty Obecnice (597 m n. m., rozhledna), částečně chráněné lesem. Je zde také několik vodních zdrojů s ochrannými pásmy. Nachází se v nadmořské výšce 500 až 560 m, po pravé straně silnice z Korytné do Strání.

Nové louky, přírodní památka

Adresa

Nové louky, přírodní památka
Korytná

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Nové louky (13 ha) tvoří pestrá, mírně členitá louka na pravé straně silnice z Korytné do Strání asi 2 km jihovýchodně od Korytné. Jedná se o lokalitu s teplomilnou květenou na severně exponovaném svahu, která je v horní části chráněná lesem. Je zde rozptýleno několik vodních zdrojů s ochrannými pásmy. Z významných rostlinných druhů zde nacházíme např. kozinec dánský, prstnatec májový, prstnatec bezový, vstavač mužský, vstavač kukačku, hlavinku horskou, medovník meduňkolistý a kosatec trávolistý. Ze vzácnějších motýlů zde žije např. perleťovec kopřivový a žluťásek barvoměnný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí