U Zvonice, přírodní památka

Adresa

U zvonice, přírodní památka
Lopeník

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku U zvonice (1,3 ha) tvoří pastvina ležící asi 0,7 km severně od vrchu Kobylec. Důvodem její ochrany je zachování původního společenstva pastvin a jedné z posledních lokalit ohrožených druhů rostlin na Lopenicku. Hojně zde rostou ohrožené druhy rostlin jako je hořeček žlutavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, mečík střechovitý a tolije bahenní.

Z motýlů zde můžete spatřit například hnědáska jitrocelového, ale byly nalezeny i teplomilné druhy bezobratlých jako křižák pruhovaný a kudlanka nábožná. Z plazů se tady vyskytuje ještěrka obecná a slepýš křehký, z ptáků byli na lokalitě pozorováni např. cvrčilka říční a strnad luční.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí