Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Adresa

Kostel sv. Václava
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: +420 737 382 622
e-mail: pavelfox36@gmail.com
www: farnostimikulovska.cz
Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží je nejvýznamnější církevní stavbou ve městě. V nedávné době zde byla zrestaurována manýristická štuková výzdoba klenby lodi a presbytáře. Hlavné oltář zdobí monumentální obraz Zavraždění sv. Václava. V oltáři severní kaple Panny Marie Loretánské je umístěna soška Madony s dítětem z cedrového dřeva. V kostele byly instalovány také mramorové epitafy Václava Viléma Popela z Lobkovic (1626) a jeho manželky Markéty Františky, rozené z Dietrichsteina (1617), s portréty zemřelých. V současnosti je kostel sídlem kolegiátní kapituly, založené kardinálem z Dietrichsteina roku 1625. Pod kostelem je umístěna kostnice v Lobkovické kryptě. 
 
Otevírací doba
červenec-srpen Po-Ne: 10-12, 13-16. Celoročně oteveřeno během bohoslužeb.
 
Vstupné 
zdarma

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí