Pod Drdolem, přírodní památka

výskyt silně ohroženého vstavače bledého

Adresa

Pod Drdolem, přírodní památka
Zlín

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památka Pod Drdolem je tvořena úzkým pásem louky a lesa v délce asi 125 m, orientovaným ve směru východ-západ. Leží v nadmořské výšce 435-440 m po pravé straně cesty na vrch Drdol (kóta 540 m) ve Vizovických vrších, asi 4 km jihovýchodně od centra obce Želechovice nad Dřevnicí. Důvodem pro ochranu této malé plochy (celková výměra 0,40 ha.) je bohatá populace silně ohroženého vstavače bledého, který se v okolí Zlína vyskytuje jen na několika lokalitách. PP Pod Drdolem je jeho nejbohatším nalezištěm, kde se v poslední době rozšířil jak do části obhospodařované louky na severní straně lokality, tak i do přilehlého okraje lesa na jižní straně. V lesní části území se vyskytuje poměrně hojně lilie zlatohlavá, zařazená mezi ohrožené druhy květeny ČR. Pod Drdolem byli pozorováni také zajímaví motýli, např. babočka bílé C, babočka bodláková, perleťovec stříbropásek, vzácnější ostruháček jilmový a žluťásek řešetlákový.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí