U Petrůvky, přírodní památka

Adresa

U Petrůvky, přírodní památka
Petrůvka

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památku U Petrůvky tvoří bývalá extenzívní pastvina, která se nachází asi 0,5 km severně od obce Petrůvka mezi Luhačovicemi a Slavičínem na levém břehu levostranného přítoku potoka Horní Olšava v nadmořské výšce 430 m. Její značně členité a svažité území lemované lesem a hrázemi má neobyčejně bohatou populací vstavače obecného. Vstavač obecný, známý též jako vstavač kukačka, patřil v minulosti na území celého státu k nejrozšířenějším vstavačovitým rostlinám. Na lokalitě se vyskytuje také vzácná hlavinka horská a vstavač bledý.

PP U Petrůvky se vyznačuje i množstvím rozptýlené zeleně. Kromě jalovce se na jejím druhovém složení podílí růže šípková, hloh, babyka obecná a další.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí