Na Letišti, přírodní památka

Adresa

Na letišti, přírodní památka
Otrokovice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památku Na letišti o rozloze 3,3 ha tvoří slepé rameno řeky Moravy se stromovou a křovinnou vegetací na pobřeží. Nachází se na levém břehu řeky Moravy asi 1,5 km JZ od železniční stanice v Otrokovicích. Cílem ochrany je uchování jednoho z posledních zbytků mrtvých ramen, které kdysi provázely řeku Moravu po celém jejím středním toku a hostily charakteristické vodní a pobřežní druhy rostlin i živočichů. V současné době je lokalita významná jako útočiště obojživelníků. Zjištěn zde byl čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obecná, ropucha zelená a skokan zelený. Při březích je možno zastihnout i zástupce plazů užovku obojkovou. Při posledním průzkumu zde bylo zjištěno také 51 druhů vodních brouků.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí