Zámecký park

Veřejně přístupný rozsáhlý park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století. Vznikl jako zámecká zahrada se vzácnými stromy, exotickými rostlinami, jezírky s ostrůvky a můstky, s několika architektonicky zajímavými stavbami, s fontánou s vodotryskem i s bažantnicí, dnešním "dolním parkem". Mnoho z výše jmenovaného zůstalo zachováno, takže procházka parkem je nejen příjemná, ale i zajímavá zároveň.

Zámecký park

Adresa

Zámecký park
Veselí nad Moravou

Kontakt

Další informace

Starší část zahrady z 2. poloviny 18. století využívala ramena řeky Moravy k napájení soustavy tří vodních nádrží, z nichž poslední, největší, zakončovala osový průhled od zámku.

Zahrada byla rozšířena přes řeku na území meandru Moravy do nově zřízeného krajinářského parku a spojena dřevěným mostem. Park se vyznačoval množstvím cizích rostlin, letohrádků, bludišť, zvířecích klecí a dlouhou alejí sahající až na hranice tehdejšího panství. Z té doby se v parkovém porostu zachovala řada dřevin, i když půdorys parku byl postupně měněn. Počátek našeho století se projevil v sortimentu parku, obohaceném především exotickými druhy a sadovými formami našich domácích dřevin. Park má rozlohu cca 20 ha, jeho část je chráněným krajinným útvarem.

Z hlavních pamětihodností parku uveďme:

Pomník generála Laudona, z roku 1789, dílo Ondřeje Schweigla.

Hudební pavilon (tzv. "Orchestra") - součást výzdoby parku z 1. poloviny 19. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku, hodnotná barokní sochařská práce z poloviny 18. století.

Poklona Sv. Františka Xaverského, znázorňující smrt světce, barokní práce z 18. století.

Správní budova zámku s Městskou galerií, z období kolem roku 1800.

Terčová stěna, barokní skleníkový pavilon, barokní fontána.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí