Přírodní památka Tůň u Kostelan

Slepé rameno řeky Moravy. Jedna z posledních lokalit kotvice plovoucí na Uherskohradišťsku.

Přírodní památka Tůň u Kostelan

Adresa

Přírodní památka Tůň u Kostelan
686 01 Kostelany nad Moravou

Kontakt

www: www.nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památku Tůň u Kostelan (1,2 ha) vytváří slepé rameno řeky Moravy ležící asi 200 m na jihovýchod od obce. Jde o jednu z posledních lokalit vzácné kotvice plovoucí v severní části Slovácka. Kromě kotvice tady roste například voďanka žabí, stulík žlutý, šípatka střelolistá, šáchor hnědý, zevar vzpřímený, orobinec širokolistý, rozrazil potoční, kosatec žlutý a rákos obecný. Velká část břehů ramene je zarostlá dřevinami, převážně vrbami, jasanem, topolem a javorem. V keřovém patru je častý bez černý a brslen evropský.

Tůň u Kostelan je významnou lokalitou obojživelníků a plazů. Žije zde například rosnička zelená, skokan skřehotavý, skokan štíhlý, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná, ropucha zelená, čolek obecný, ještěrka obecná, užovka obojková a podplamatá. Tůň je také bohatá na různé druhy hmyzu, především vážky, kterých tady bylo nalezeno na 20 druhů, např. šidélko znamenané, šídlo rákosní, šídlo tmavé, vážka červená a vážka jarní, z motýlů můra stužkonoska vrbová.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí