Polešovický poklad

Adresa

Polešovický poklad
Polešovice

Kontakt

Další informace

Polešovický poklad patří k nejpozoruhodnějším a nejvzácnějším pravěkým nálezům Uherskohradišťska. Poklad tvořily bronzové a měděné artefakty z mladší doby bronzové. Je nesporné, že se jedná o největší moravský bronzový depot a jeho význam přesahuje daleko hranice regionu. Depot objevil počátkem listopadu 1989 pan I. Janírek při povrchovém průzkumu u jižní hranice katastru v trati "Zmolky". Při povrchovém sběru zde bylo nalezeno na 650 bronzových předmětů a slitků mědi a podařilo se rovněž zachytit na rozhraní ornice a písčitého podloží spodní části dvou keramických nádob, v nichž byl původně poklad deponován; na dně jedné z nich se v původním uložení dochovalo ještě pět měděných slitků. V následujících letech byly rozvlečené zbytky depotu dohledávány opakovanou povrchovou prospekcí a v r. 1994 provedlo Moravské zemské muzeum v Brně na místě původní největší koncentrace bronzů ještě plošný záchranný odkryv. Při něm byly v ornici nalezeny další tři desítky kovových artefaktů, žádný z nich se však již nepodařilo zachytit v původním uložení. Celkem tak bylo dosud získáno na 800 kusů, původní obsah depotu tím však zřejmě ještě nebyl zcela vyčerpán.

Téměř polovinu jeho inventáře tvoří srpy, dále měděné slitky, bronzové sekerky, plechové pásy, resp. opaskové plechy, celoplošně jemně zdobené geometrickými ornamenty z vybíjených rýžek. Dále se tu vyskytují tyčinkovité a ploché náramky, nárameníky, jehlice, závěsky a různé nášivky, zlomky mečů a dýk, hrotů kopí a oštěpů, sekeromlatů a dlát.

Jejich původ je třeba hledat v Sedmihradsku. Vzhledem k tomu, že se tyto karpatské výrobky soustřeďují ve třech velkých pokladech v nevelkém regionu jihovýchodní Moravy, je velmi pravděpodobné, že alespoň část jejich inventáře sem byla jednorázově dopravena průsmyky přes Bílé Karpaty skupinou obchodujících metalurgů.

Fotogalerie