Národní kulturní památka Staré Město - Na Špitálkách

Zrekonstruovaný půdorys velkomoravského kostela z poloviny 9. století, v jehož okolí bylo odkryto také pohřebiště.

Národní kulturní památka Staré Město - Na Špitálkách
Typ památky nebo kulturního zařízení
Archeologická památka
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, český

Adresa

Národní kulturní památka Staré Město - Na Špitálkách
Pod Cukrovarem
686 03 Staré Město

Kontakt

telefon: +420 572 556 556, +420 572 551 370
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www: www.slovackemuzeum.cz

Další informace

K lokalitě je možné se dostat při směru od Brna odbočením na světelné křižovatce u firmy Colorlak vpravo a pokračovat silnicí vedoucí mezi pozemky soukromých firem.

Lokalita se nachází na tzv. Velehradské ostrožně, osídlené již od paleolitu. Při vybírání štěrku z profilu terasy na pravém břehu slepého ramena řeky Moravy byly roku 1949 rozkopány 3 kostrové hroby, brzy nato došlo ke zničení několika dalších kostrových hrobů s milodary, ale i celé jižní poloviny základů velkomoravského chrámu. Ještě téhož roku zde byl zahájen záchranný výzkum Archeologického ústavu ČSAV v Brně pod vedením J. Poulíka. Při něm bylo objeveno dalších 38 kostrových hrobů s bohatou výbavou (ostruhy, železné nože, stříbrné i zlaté náušnice a gombíky, kování rakví a také kruhovitá plaketa s vytepaným reliéfem jezdce se sokolem). Podle uchovaných zbytků základů měl kostel obdélníkovitou loď, která byla na východní straně uzavřena polokruhovitou apsidou a na západě přecházela v nartex. Její vnitřek členilo 6 podpěr. U severovýchodního rohu kostela byly zjištěny zbytky menší stavby s prohlubní, snad baptisteria. Chrám měl délku 18,5 m a šířku přibližně 8 m. Jeho základové zdivo se dochovalo pouze v negativu. Podél jižní a západní strany kostela byly objeveny jamky po kůlech a stopy dřevěného ohrazení. Z hlediska lokalizace stál na strategickém místě, v místech u komunikace a brány tzv. vnějšího opevnění. Vzhledem k absenci nálezů typických pro druhou polovinu 10. století je zřejmé, že zanikl bezprostředně po pádu Velké Moravy. Návštěvníci mohou zhlédnout rekonstruovaný půdorys části velkomoravského kostela z poloviny 9. století, infomační tabule představuje historii a význam lokality.

Volně přístupná archeologická lokalita je majetkem Zlínského kraje ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí