Kalábová, přírodní památka

Adresa

Kalábová, přírodní památka
Březová

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Kalábová (0,6 ha) tvoří zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě. Byl zde prokázán výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova u něhož se jedná o jedinou lokalitu v Bílých Karpatech. Z dalších vzácných mokřadních druhů tady roste např. pětiprstka hustokvětá, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní nebo bařička bahenní.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí