Terasy, přírodní památka

Adresa

Terasy - Vinohradné, přírodní památka
Drslavice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památku Terasy - Vinohradné (7,3 ha) tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od obce Drslavice. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin. Roste tu například prostřelenec křížatý, úložník vstavačový, kozinec cizrnovitý, bílojetel bylinný nebo černohlávek dřípatý. Na terasách žije např. modrásek hořcový, okáč voňavkový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, pabourovec pampeliškový a jestřábníkový, stužkonoska úzkolemá, dubová a modrá nebo hnědásek černýšový. Z dalších chráněných druhů hmyzu se tady vyskytuje např. kudlanka nábožná, roháč obecný, krasec třešňový aj. Z obojživelníků a plazů zde žije např. rosnička zelená a užovka hladká.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí