Bahulské jamy, přírodní památka

Adresa

Bahulské jamy, přírodní památka
Horní Němčí

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Bahulské jamy (14 ha) tvoří květnaté pastviny ležící asi 4 km jihovýchodně od obce na východním úbočí vrcholu Lesná. Cílem ochrany je zachovat zbytek květnatých luk lučního komplexu Lesná s výskytem vzácných druhů rostlin jako je prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vstavač mužský, lilie zlatohlávek a orlíček obecný. Z ptáků se zde daří například ťuhýku šedému a obecnému, pěnici pokřovní, černohlavé a vlašské, budníčku menšímu i většímu, bramborníčku hnědému, skřivanu polnímu nebo kukačce obecné.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí