Uvezené, přírodní památka

Adresa

Uvezené, přírodní památka
Horní Němčí

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Uvezené (14,4 ha) tvoří lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější způsob hospodaření v lesích tzv. pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat. Ze zajímavých rostlin zde roste například lilie zlatohlavá, okrotice dlouholistá a lýkovec jedovatý. Z ptáků se tady vyskytuje kukačka obecná, budníček lesní, budníček menší, budníček větší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, strakapoud velký, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, lejsek šedý a žluva hajní.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí