Za lesem, přírodní památka

Adresa

Za lesem, přírodní památka
Horní Němčí

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Za lesem (1,2 ha) tvoří fragment komplexu pastvin na Lesné s vlhkou sníženinou ležící asi 3,5 km jihovýchodně od obce. Jedná se o jedinou lokalitu šafránu bělokvětého v Bílých Karpatech. Ze vzácných druhů obojživelníků se v mokřadu vyskytuje čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí