Žleb, přírodní památka

Adresa

Žleb, přírodní památka
Hostětín

Kontakt

Další informace

Přírodní památku Žleb (6,8 ha) tvoří louka a dubohabrový háj při východním okraji obce. Lokalita je chráněna vzhledem k výskytu kriticky ohrožené mochny drobnokvěté. Na louce se dále vyskytují některé ohrožené druhy rostlin jako vstavač kukačka, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, lilie zlatohlávek a hruštička menší. Dubohabrový háj je bohatou lokalitou výskytu výše uvedené mochny drobnokvěté. Tento pozoruhodný teplomilný druh se v ČR vyskytuje pouze na malém území v Bílých Karpatech mezi obcemi Hostětínem a Štítnou nad Vláří. Dále zde roste např. áron karpatský. Vyskytují se zde běžně rozšířené živočišné druhy, např. ještěrka obecná, rosnička zelená, z ptáků ťuhýk obecný. Ze vzácných motýlů zde byl zjištěn okáč stínovaný.

Pozn.: na některých turistických mapách je lokalita uváděna pod názvem "Pod Bukovinou".

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí