Hrádek, přírodní památka

opuštěný andezitový lom

Adresa

Hrádek, přírodní památka
Bánov

Kontakt

Další informace

Přírodní památku Hrádek (1 ha) tvoří bývalý lom v obci. Jedná se o zachování největší památky projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti. Na zbytcích lomové stěny lze pozorovat balvanitou vulkanickou brekcii, která původně pravděpodobně vyplňovala sopouch (Černý 1992). Převážně je tvořena až 30-40 cm velkými ostrohrannými úlomky nazelenale šedého amfibolického bazaltického andezitu. Přítomny jsou i úlomky porcelanitů a tmavě šedých jílovců. Lokalita je zajímavá i mineralogicky. Na některých místech lom zarůstá náletovými dřevinami a popínavými rostlinami, roste zde např. růže šípková, hloh, jasan ztepilý, trnovník akát, trnka, borovice lesní, borovice černá, z bylin se vyskytuje např. mateřídouška, rozchodník, divizna aj. Z ohrožených druhů hmyzu se zde vyskytují především motýli, např. otakárek fenyklový a otakárek ovocný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí