Cestiska, přírodní památka

Adresa

Cestiska, přírodní památka
Březová

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Cestiska (3 ha) tvoří bývalé kamenité pastviny s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní. Na pastvině se vyskytují ohrožené druhy rostlin, jako je kozinec dánský, ostřice ptačí nožka, pětiprstka žežulník, pětiprstka hustokvětá, vstavač kukačka, vstavač vojenský, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, hořec křížatý nebo bělozářka větevnatá. Ze vzácných živočichů tady žije např. modrásek hořcový vázaný na porosty hořce křížatého, vzácné druhy píďalky a bramborníček hnědý.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí