Dubiny, přírodní památka

Adresa

Dubiny, přírodní památka
Březová

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Dubiny (1,4 ha) tvoří květnatá orchidejová louka s rozptýleným porostem dřevin. Na lokalitě se vyskytují ohrožené orchidejovitých rostliny hlavinka horská, pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, vstavač kukačka, vstavač osmahlý, vemeník dvoulistý a dále kozinec dánský a bělozářka větevnatá. Z ptáků zde byli pozorováni např. pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, linduška lesní a pěvuška modrá. Z motýlů jmenujme alespoň perleťovce kopřivového, modráska očkovaného, žluťáska barvoměnného a ohniváčka černočárného.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí