Hrnčárky, přírodní památka

Adresa

Hrnčárky, přírodní památka
Strání

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Hrnčárky (4 ha) tvoří květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm asi 1 km od obce. Na lokalitě se rostou kriticky ohrožené druhy rostlin, jako je tořič čmelákovitý Holubyho, pětiprstka hustokvětá, hrachor panonský pravý a smetánka bahenní. Dále se zde vyskytuji ohrožené druhy jako je kruštík bahenní, vstavač kukačka, prstnatec pleťový a kozinec dánský.

Z ptáků zde byl zaznamenán výskyt pěnice vlašské, pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka menšího, lindušky lesní a ojediněle i chřástala polního. Z motýlů byl zjištěn ohniváček modrolemý a černočárný, pestrobarvec petrklíčový, bourovec hlohový, pabourovec pampeliškový, kovolesklec a další.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí