Kostel sv. Vavřince

Adresa

Kostel sv. Vavřince
Klobouky u Brna
Katolický kostel sv. Vavřince stojí západně na návrší nad klobouckým náměstím. Je to jednolodní stavba s pravoúhle ukončeným kněžištěm, s valenou klenbou a s věží, zakončenou bání s lucernou. Stavbu uskutečnil kolem roku 1655 zábrdovický premonstrátský klášter. Nahradila původní kostel ze středověku. Varhanní skříň, pískovcová křtitelnice, oltářní obraz titulárního světce, obrazy křížové cesty i ostatní obrazy a plastiky jsou barokního původu. Retabulum hlavního oltáře je raně barokní. Zaplňuje téměř celou čelní stěnu. Bylo složeno v roce 1964, spolu s bočními oltáři z opravených kartušových dřevořezeb říms, hlavic, akantových listů, mřížek, květin a andílků, získaných z depozitářů státní památkové správy. Jedná se o tzv. "litenčický oltář", který byl až do roku 1918 (kdy jej získala zpět do svého vlastnictví Československá republika) instalován ve vídeňském uměleckohistorickém muzeu. Na vítězném oblouku je velkolepě pojatá malba Křižováni Krista od brněnského malíře Ludvíka Kolka z roku 1955.

Fotogalerie