PR Kamenný vrch

Adresa

Kamenný vrch, přírodní rezervace
Kurdějov
Přírodní rezervace Kamenný vrch, chrání jedny z nejhodnotnějších xerotermních společenstev na jižní Moravě s výskytem řady vzácných a ohrožených rostlinných druhů (např. čilimník bílý, len chlupatý, hadinec nachový, pětiprstka žežulník hustokvětá , vstavač osmahlý a kavyl sličný). Lokalita má i mimořádný význam z hlediska výskytu živočichů na teplomilná společenstva vázaných, především bezobratlých, jako je kriticky ohrožená kudlanka nábožná nebo modrásek ligrusový.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí