NPR Pouzdřanská step

Adresa

Pouzdřanská step
Pouzdřany
Národní přírodní rezervaci Pouzdřanská step tvoří kavylová step se zachovalými společenstvy stepních rostlin. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin a živočichů například katrán tatarský, kavyl Ivanův, hlaváček jarní, kosatec nízký, z živočichů např. střevlík uherský.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí