Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Adresa

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Podivín
V bezprostřední blízkosti kostela se nachází kaple zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi. Její vznik spadá do 1. pol. 13. století. V roku 1863 se zde konaly velké bohoslužby připomínající tisícileté výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. O původu kaple s vodním pramenem jsou četné dohady a převládají tři verze. První zastává názor, že jde o karner, původně dvoupodlažní středověkou hřbitovní kapli. Dolní prostora takovéto stavby sloužila jako ossarium (kostnice), zatímco horní nadzemní část bývala vlastní hrobní kaplí. Druhá verze, která pokládá stavbu za křtící kapli neboli baptisterium, se jeví pravděpodobnější. Nasvědčuje tomu situování v bezprostřední blízkosti kostela a vodní pramen. Třetí verze říká, že se jedná o cisternu z doby římské, která byla sekundárně využita ve středověku jako baptisterium.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí