Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Adresa

Kostel sv. Petra a Pavla
Komenského
691 45 Podivín

Kontakt

telefon: +420 736 529 307
e-mail: farnostpodivin@host.sk
www: www.farnostpodivin.host.sk
Historie dnešního farního kostela sv. Petra a Pavla sahá až do 13. století. Ke kostelu byly později postpupně přistavěny dvě kaple – kaple sv. Jana Nepomuckého (v 1. pol. 18. stol.) a kaple sv. Anny (v roce 1850). Kostel byl také několikrát přestavován, poslední zásadnější přestavba pochází z 1. pol. 19. stol. K nejcennějším a nejstarším stavebním článkům kostela patří pozdně románský, již mírně lomený ústupkový portál v severní zdi lodi kostela (z 1. pol. 13. století).
K západnímu průčelí kostela přiléhá mohutná hranolová věž, která byla těžce poškozena válečnými událostmi v 17. stol. Její dnešní neogotická podoba se zajímavým a netradičním zastřešením pochází z roku 1829.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí