Literární památník bratří Mrštíků

Adresa

Literární památník bratří Mrštíků
Diváky 57
691 71 Diváky

Kontakt

telefon: 519 421 927
e-mail: rmm@rmm.cz
www: www.rmm.cz
Spisovatel Alois Mrštík od r. 1889 po 35 let působil na zdejší obecné škole. Jeho mladší bratr Vilém po tragické smrti v r. 1912 je zde na vesnickém hřbitůvku také pochován. Autorem kříže na jeho hrobě je přední architekt doby před první světovou válkou Dušan Jurkovič. V domku, v němž oba literáti žili, je dnes Památník bratří Mrštíků připomínající jejich život i tvorbu, kterou proslavili tuto vesnici pod názvem Habrůvka v literatuře konce 19. století. Díky těmto dvěma osobnostem do Divák zavítali nejednou i další umělci, vedle již zmiňovaného D. Jurkoviče např. malířka Z. Braunerová, francouzský sochař Rodin, malíř František Pečínka, bratří Uprkové a další.

Fotogalerie