Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Adresa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. Svobody
691 42 Valtice

Kontakt

telefon: 608 888 635
e-mail: jiri.grmolec@centrum.cz
Původní valtický kostel byl nahrazen monumentální novostavbou z let 1631–1671, vyprojektovanou italským architektem v lichtenštejnských službách Giovanim Giacomem Tencallou. Po havárii klenby v roce 1641 však stavbu dokončil Ondřej Erna z Brna. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil Gaetano Fanti. Z dílny Rubensovy pochází obraz v nástavci oltáře, představující Nejsvětější Trojici, i obrazy bočních oltářů Klanění svatých tří králů a Obřezání Páně. Kazatelna se znakem Lichtenštejnů je patrně dílem Itala F. Farneho. Pozoruhodná je nástropní štuka v interiéru kostela, jejímž autorem byl další z bratří Tencallů. V zrcadlech měla být původně provedena malířská výzdoba, ale z nedostatku prostředků k tomu již nedošlo. Až do počátku 20. století byly obě nárožní věže opatřeny stanovou střechou, barokizovány byly v roce 1908. V roce 1992 byly na věž umístěny dva nové zvony, mající symbolizovat usmíření mezi českým obyvatelstvem Valtic a původními německými občany odsunutými po druhé světové válce do sousedního Rakouska. Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. V kostele je vynikající akustika a ojedinělé barokní varhany, takže se zde konají kromě bohoslužeb i koncerty vážné hudby.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí