Anenský vrch, přírodní památka

Anenský vrch, přírodní památka
/ Bavory

Adresa

Anenský vrch, přírodní památka
Bavory

Důvodem ochrany je stepní lada s výskytem chráněných druhů rostlin. Ze zvláště chráněných rostlin byly na tomto území zaznamenány hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojaká a zlatovlásek obecný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí