NPR Křivé jezero

NPR Křivé jezero

Adresa

Křivé jezero
Milovice
Národní přírodní rezervace Křivé jezero je ukázkou lužní krajiny s porosty tvrdého i měkkého luhu, nivní loukou a odstaveným říčním ramenem, která byla pod Pálavou před vybudováním Novomlýnských nádrží. Nachází se zde řada chráněných a vzácných druhů rostlin (např. ladoňka vídeňská, violka slatinná, ožanka čpavá, hrachor bahenní, bledule letní) a živočichů a bylo sem přeneseno i několik druhů vzácných rostlin z oblasti zátopy novomlýnských nádrží. Zdejší zajímavostí je hnízdění husí velkých na vrbách, které bylo specialitou záplavového území pod Pavlovskými vrchy. Husy takto využívaly místní podmínky, kdy v hnízdní době byla krajina zpravidla zaplavena a četné hlavy ořezávaných vrb nabízely možnost k založení hnízd.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí