Kostel sv. Kunhuty

Čejkovický kostel sv. Kunhuty ukazuje na založení německými templáři (13. stol.). V roce 1673 byl opraven jezuity, ale již roku 1692 vyhořel. Záhy byl znovu postaven, ale opět vyhořel při vpádu Uhrů. Hned v prvním roce, když císař Josef II. koupil Čejkovice (1783), bylo započato se stavbou nového kostela. Do roku 1891 však neměl věž ani klenbu. Věž, jejíž výška činní 42 metrů, byla přistavěna v letech 1890 -1892. Další oprava kostela je datována rokem 1924.

Kostel sv. Kunhuty

Adresa

Kostel sv. Kunhuty
Čejkovice
Chrám Páně v Čejkovicích je zasvěcen sv. Kunhutě. Zřejmě jde o původní patrocinium sv. Kunhuty. Kunhuta byla manželkou posledního římského císaře ze saské dynastie Jindřicha II., původně bavorského vévody, který proslul svou přízní k církvi a byl v roce 1147 kanonizován. Také Kunhuta, pocházející z rodu hrabat z Luxemburgu, která zemřela 3. 3. 1033 v klášteře Kanfugen, byla svatořečena papežem Inocencem III. 29. 3. 1200.
 
Je zřejmé, že její kult se začal šířit po době kanonizace, který k nám řád templářských rytířů na přelomu 30. - 40.let 13. stol. přinesl. Domníváme se, že v této době byl první kostel templáři postaven. Za své existence byl mnohokrát vypleněn, vypálen, zbořen, ale opět na témže místě postaven, opravován a udržován.
 
      Před začátkem 20. stol. v roce 1892 byl kostel opraven a postavena nová věž.
 

Fotogalerie