PR Špidláky Čejkovice

Zachovalých lokalit nelesní vegetace je dnes už jen několik a jedná se především o stepní biotopy. Nejcennější jsou dvě stráně nazývané Čejkovické Špidláky, které jsou od počátku 90. let zapsány v seznamu našich chráněných území. Jedná se o lokality unikátní i v celorepublikovém měřítku co se týče společenstev i druhového bohatství. Počet druhů přesahuje dvě stovky, z toho několik desítek vzácných a chráněných.

PR Špidláky Čejkovice

Adresa

Špidláky
Čejkovice

Kontakt

telefon: 518 362 602
www: www.cejkovice.cz/index.php?nid=986&lid=cs&oid=80117
Ve volné krajině mezi Čejčí a Čejkovicemi najdeme tři samostatné ostrůvky prudkých svahů o celkové rozloze 14 ha. Důvodem ochrany různě exponovaných svahů a žlábků s vysokou krajinářskou hodnotou jsou teplomilná travinobylinná společenstva s celou řadou vzácných a ohrožených druhů živočichů. Severně orientované svahy jsou typické pro výskyt bohaté stepní vegetace, z níž dominuje kostřava žlábkatá, válečka prápořitá, kostřavice vzpřímená a jiné. K významným průvodcům této vegetace patří svízel severní, hadí mord španělský, lýkovec vonný, kozinec dánský apod. Na hranách s jihovýchodní expozicí převládá ostřice nízká, hlaváček jarní, kosatec nízký a koniklec velkokvětý. Na plochách narušených králíky najdeme pro tuto lokalitu typický katrán tatarský, diviznu brunátnou a zvonek sibiřský. Teplá stepní vegetace vytváří podmínky existence bohatého zastoupení mravenců a střevlíkovitých brouků.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí