Výchoz, přírodní památka

/ Čejč

Adresa

Výchoz, přírodní památka
Čejč
Chráněné zemí o ploše 6,1 ha tvoří umělý odkryv po těžbě písku a lignitu, celkové délky cca 60 m a výšky cca 20 m v zalesněných svazích bývalého "Čejčského jezera", v místě, kde terén tvoří výraznou morfologicku elevaci. Jsou zde zastiženy sedimenty v rozsahu spodního panonu zóny A-C2. Kyjovská sloj je v odkryvu vyvinuta v mocnosti 0,5 - 1 m a je spolu s nadložními písky díky výskytu ulit plže Melanopsis posterior a Congeria ornithopsis řazena do zóny B. Další důležitou částí profilu je "pohřbený půdní obzor" a jeho nadloží, v němž byla v zóně C1 nalezena Congeria subglobosa, typická v centrální Paratethydě až pro zónu E. Popsaný odkryv je významným opěrným odkryvem a je registrován u mezinárodních organizací RCMNS a UNESCO.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí