NPR Slanisko u Nesytu

NPR Slanisko u Nesytu
/ Sedlec

Adresa

Slanisko u Nesytu
Sedlec
Nejcennější moravskou lokalitou slanomilné flóry je národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu. Hadí mord maloúborný tady má v republice pravděpodobně poslední lokalitu svého výskytu. K dalším vzácným rostlinám patří hvězdnice slanistá, jitrocel přímořský nebo sítina slanisková. Rozpustné soli, které výskyt tohoto rostlinstva podmiňují, pocházejí nejen z podložních sedimentů třetihorního moře, ale i z vývěrů minerálních vod, jichž v minulosti využívaly sirné lázně.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí