NPR Cahnov-Soutok

Adresa

Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok
Lanžhot

Kontakt

Další informace

Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok (13,46 ha) zabírá část lužního lesa poblíž soutoku řek Moravy a Dyje. Je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru s převahou porostů tvrdého luhu s charakteristickým výskytem dubu letního, jasanu úzkolistého a dalších dřevin. V podrostu je zastoupena rozmanitá květena - válečka lesní, metlice trsnatá, ostřice lesní nebo vzácně ostřice hubená, z jarních bylin sasanka pryskyřníkovitá, sněženka předjarní a místy rozrazil horský. Rezervace je rovněž bohatá na dřevokazné houby, které rozkládající odumírající biomasu, a tím přispívají k udržení přírodní rovnováhy zdejšího prostředí.

Lužní les je i hostitelem mnoha živočišných druhů, jejichž výskyt byl jinde již téměř nebo zcela znemožněn. Typickými představiteli takovýchto organismů jsou druhy vázané dutiny vykotlaných stromů - holub doupňák, šoupálek krátkoprstý a další. Dutiny obývá i několik netopýrů. Nápadným a poměrně hojným hmyzím obyvatelem je tesařík obrovský, potkat můžeme i krajníka pižmového a velké kolonie mravenců druhu Liometopum microcephalum. V tůňce na louce se hojně rozmnožuje skokan ostronosý, v době páření nápadný svým neobvyklým modrým zbarvením.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí