PR Machová

Adresa

Machová, přírodní rezervace
Javorník

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz
Území rezervace o ploše 112 ha (ochranné pásmo 131 ha) tvoří květnaté louky, lemy a močály na severním svahu vrchu Machová (579 m), 3 km jižně od Javorníku. Rostou zde nejen různé plané orchideje, jako vstavač mužský a pětiprstka žežulník, ale i kosatec sibiřský a hvozdík pyšný. Významným prvkem je svahové prameniště se vzácnými mechy, vrbou rozmarýnolistou a orchidejemi kruštíkem bahenním, prstnatcem pleťovým a májovým. Vyskytují se zde vzácní motýli žluťásek barvoměnný, perleťovec dvouřadý a ohniváček čeřnočárný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí