NPR Jazevčí

Adresa

Jazevčí, Národní přírodní rezervace
Javorník

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz
Národní přírodní rezervace Jazevčí tvoří komplex květnatých luk (99 ha + 252 ochranné pásmo) na jižním svahu údolí Jamného potoka mezí Javorníkem a Suchovskými Mlýny. Na loukách se solitérními stromy lze najít spoustu chráněných rostlin, např. orchideje, rudohlávek jehlancovitý, prostnatec bezový, prostnatec plamatý, hvozdík pyšný, mečík obecný, zvonek jelení a sněženku. Ze vzácnějších ptáků zde hnízdí strnad luční; pěnice vlašská, chřástal polní a křepelka polní. K významnějším druhům motýlů patří okáč jílkový.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí