Památky lidové architektury

Adresa

Památky lidové architektury
Javorník
Mezi památky lidové architektury patří zachovalé soubory chalup domkařů ve svahu nad potokem a skupina seníků na východním okraji Javorníka - v "Kopánkách" s typickým užitím původního stavebního materiálu - nepálených cihel "kotovic". Interiéry domků, které jsou dodnes obývány, mají původní členění prostoru na jizbu, síň a komoru. V některých z nich je zachována i černá kuchyně, kde se vařilo na otevřeném ohništi. Raritou jsou rovněž dochované roubené seníky.

Fotogalerie