Háj u Lipova, přírodní památka

Adresa

Háj u Lipova, přírodní památka
Lipov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Chráněné území tvoří severně orientovaný svah nad obcí Lipov o výměře 3,3 ha s dubohabrovým lesíkem. Důvodem pozornosti přírodovědců je přirozená dubohabřina s druhově bohatým bylinným a keřovým patrem. Typické stromové patro je tvořeno dubem letním, habrem obecným, javorem babykou, lípou malolistou. Keřové patro tvoří dřín obecný, líska obecná, svída krvavá, hloh obecný atd. Bylinný podrost tvoří lipnice hajní, ostřice chlupatá, česnek medvědí, kopytník evropský, medovník velkokvětý, okrotice bílá, dále zde roste početná populace ladoňky dvoulisté vídeňské.

V lese lze pozorovat významné druhy motýlů , jako např. teplomilný perleťovec, plazi jsou zastoupeni slepýšem křehkým, z ptáků mimo běžných lesních druhů můžete zahlédnout také včelojeda lesního a žluvu hajní.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí