PR Háj u Louky

/ Louka

Adresa

Háj u Louky, přírodní rezervace
Louka

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz
Nad levým břehem říčky Veličky se nachází původní dubohabřinový les o výměře 16,5 ha . V lesním porostu převažuje habr s příměsí lípy a dubu, v keřovém patře se vyskytuje charakteristický dřín. Přírodní rezervace je významná pestrým bylinným patrem s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin jako je sněženka podsněžník, ladoňka dvoulistá, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlávek aj. V lokalitě se vyskytují teplomilné druhy hmyzu, z motýlů stojí za zmínku pestrokřídlec podražcový. Plazy reprezentuje slepýš křehký, na stromové patro je vázána celá řada ptáků jako žluva hajní, slavík obecný a jiné. Součástí chráněného území je i zářez říčky Veličky s výchozy flyšových sedimentů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí