Památky lidové architektury

Adresa

Památky lidové architektury
Vápenky
V místní části Vápenky se zachována řada malebných domků s charakteristickou štítovou orientací a klasickým tříprostorovým dispozičním členěním. Domky patřily místním dělníkům-zemědělcům a jsou chráněny jako památková zóna. Součástí tohoto celku je i stará škola.

Fotogalerie