Přírodní park Ždánický les

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Přírodní park Ždánický les

Adresa

Přírodní park Ždánický les
Ždánice

Přírodní park Ždánický les byl zřízený v roce 1996 a má rozlohu 68 km2. Vrchovina je tvořena pískovci a jílovci s vysokým obsahem vápníku. Celé pohoří pokrývá souvislý les. Území zahrnující pramenné části toků Trkmanky a Litavy je významnou zásobárnou vody. Nejvyšším bodem je vrch U slepice (438 m n. m.).

Spolu s Chřiby a Litenčickými vrchy tvoří Ždánický les tři ostrovy karpatské květeny v oblasti teplomilné panonské flóry. Přirozená lesní vegetace je tvořena porosty habrových a bukových doubrav, dubových bučin a bučin. Nejzachovalejší část je 56 ha pralesa, který byl vyhlášen přírodní rezervací. Lesy jsou zvláště bohaté na druhy hřibovitých hub, pestrá a druhově početná je i fauna.

Posláním parku je zachování a podpora přírodních a kulturních hodnot s optimálními podmínkami pro individuální rekreaci v přírodě především formou pěší turistiky. Výskyt asfaltových lesních silniček vytváří výborné podmínky pro cykloturistiku, zejména na hlavním hřebeni.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí