PR Hovoranské louky

Výměra 10,99 ha. Prudké travnaté svahy nad bezvodým údolíčkem, 1,5 km severozápadně od Hovoran. Jedna nejvýznamnějších lokalit stepních luk na Moravě. Území je zařazeno do soustavy Natura 2000.

PR Hovoranské louky

Adresa

Hovorany
Hovorany 45
696 12 Hovorany

Kontakt

telefon: 518 375 102, 518 375 328
fax: 518 375 107
e-mail: infokanal@obec-hovorany.cz
www: www.obec-hovorany.cz

Severně od obce Hovorany se poblíž viniční trati rozkládá nejcennější a nejrozsáhlejší komplex stepních luk na jižní Moravě. Jedná se o bezlesé, svažité území o výměře 10,5 ha. Ve východní části je malý lesík s dřevinami, jako jasan ztepilý a akát. Na okraji svažitého území s významnou krajinářskou hodnotou se vyskytuje řada vzácných rostlin jako kosatec pestrý, třemdava bílá, kakost krvavý a další.

Prudké svahy jsou charakteristické výskytem stepní a luční vegetace jako např. válečka prapořitá, kostřavice vzpřímená, smldník jelení, prvosenka jarní, sasankovka lesní, hadinec nachový, kavyl Ivanův, katrán tatarský a zběhoveček trojklanný. Na luční vegetaci je vázáno značné množství různých druhů bezobratlých živočichů.

Z množství vzácných a ohrožených druhů ptáků zde byl pozorován výskyt strnada lučního a strnada zahradního, křepelky polní a vlhy pestré.

Rostlinstvo a živočišstvo Hovoranských luk

Na hlavním severním svahu dominují kostřava žlábkatá, sveřep vzpřímený a válečka prapořitá. Roste zde hadinec červený, srpice karbincolistá, třezalka sličná, hrachor pannonský chlumní, kozinec dánský, hadí mord nachový, hvězdnice chlumní, sasanka lesní, třemdava bílá, kosatec pestrý, lilie zlatohlavá. Na teplejším jižním a jihovýchodním svahu převažuje kostřava walliská, kavyl Ivanův a ostřice nízká. Z nejcennějších bylin zde najdeme kosatec nízký, koniklec velkokvětý, katrán tatarský, hvězdnici zlatovlásek, kozinec vičencovitý a rakouský. Na narušených místech se vyskytuje dejvorec velkoplodý, zběhovec trojklanný a vrabečnice roční. Na nejvlhčích místech v úžlabině řebříček sleziníkolistý a pryšec kosmatý.

Na luční vegetaci jsou vázána zajímavá luční společenstva hmyzu. Vyskytuje se zde např. pačmelák pannonský, zelenáček šťovíkový, vřetenuška kozincová a červenohrdlá či modrásek vikvicový. Z ptáků strnad luční a nepravidelně i strnad zahradní. Zaletuje sem i krahujec obecný, moták pilich a vlha pestrá.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí