Kaple Sv. Josefa

Stojí na vyvýšenině nad východním okrajem původní zástavby města, poblíž dnešního muzea. Na jejím místě stával původní románský farní kostel sv. Martina. Stavba byla v roce 1692 zcela přestavěna, jak dodnes dokládá nápis nad portálem kostelní věže. V roce 1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště. To však v roce 1807 vyhořelo a kostel byl až na věž zbořen. V letech 1831–32 byla z materiálu původního kostela postavena dnešní kaple sv. Josefa, která byla v roce 1994 opravena.

Kaple Sv. Josefa
/ Kyjov

Adresa

Kaple sv. Josefa
697 01 Kyjov
Na jejím místě původně stával farní kostel sv. Martina. Kostel roku 1638 vyhořel, byl přestavěn a jako farní kostel sloužil do roku 1784, kdy byl odsvěcen a přeměněn na vojenské skladiště. Ze starého kostela se dochovala pouze věž se zvonicí. V roce 1974 přesvěcena na původní název kaple sv. Martina.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí