Kaple sv. Rocha

Kapli nechal v roce 1716 postavit městský magistrát asi 1 km jihovýchodně od dnešního okraje města při cestě na Vlkoš jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Poutníku, popatři, pod touto ochranou uchránilo se od moru.“ Venkovní výzdobu tvoří sochy sv. Josefa, sv. Eligia, sv. Floriána a archanděla Michaela (uprostřed). Nad vstupem do kaple je sousoší sv. Anny vyučující Pannu Marii.V době josefínských reforem sloužila kaple jako prachárna.

Kaple sv. Rocha
/ Kyjov

Adresa

Kaple sv. Rocha
69701 Kyjov
Kapli nechal postavit roku 1716 městský magistrát na nejvyšším bodě na vlkošských hranicích jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Kaple byla zasvěcena sv. Rochu, patronu proti morové ráně. Venkovní výzdobu budovy tvoří sochy čtyř světců - sv. Josefa, sv. Eligia, sv. Floriána a archanděla Michaela. V době josefínských reforem v 18. stol. sloužila kaple jako prachárna.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí