Hošťálka, přírodní památka

Přírodní památku Hošťálka najdeme u východního okraje obce Skalka. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1949, zaujímá rozlohu 1,86 ha a je v nadmořské výšce 255 - 280 m. Přírodní památku Hošťálka chrání bohatý výskyt koniklece velkokvětého na malém pahorku uprostřed zemědělských kultur. Jedná se o bývalou pastvinu a kromě koniklece se tu daří i jiným teplomilným druhům rostlin. V oblasti památky můžeme vidět tomku vonnou, smělka štíhlého, ovsíře lučního či vřes obecný, zvonek klubkatý, lomikámen zrnatý aj.

Hošťálka, přírodní památka
/ Skalka

Adresa

Hošťálka, přírodní památka
Skalka
Asi 1,5 km severovýchodně od obce Skalka se mezi vinohrady na ploše 0,5 ha zachovala stepní stráň s řadou významných druhů rostlin. Dominantním druhem je velmi početný koniklec velkokvětý. Dále tady roste tomka vonná, smělek štíhlý, bojínek tuhý, ovsíř luční, kromě toho zde roste vřes obecný, smldník olešníkový, zvonek klubkatý, lomikámen zrnatý a další. Vzhledem k nevelké rozloze území je fauna poměrně chudá, většinou je vázána na zalesněnou strž na okraji chráněného území.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí