Galerie výtvarného umění

Galerie představuje obrazy a sochy významných moravských výtvarníků 20. století. Úžasně bohatá a zajímavá oblast lidské činnosti, jakou je výtvarné umění, nabízí svým vnímatelům cenné hodnoty a nevšední zážitky. Výtvarné dílo má působit, promlouvat, vzbuzovat emoce, komunikovat.

Galerie výtvarného umění

Adresa

Galerie výtvarného umění
Úprkova 2
695 01 Hodonín

Kontakt

telefon: 518351051
fax: 518351701
e-mail: info@gvuhodonin.cz
www: www.gvuhodonin.cz

Další informace

Otevírací doba (celoročně):

Po            zavřeno

Út - Pá      9 - 17

So - Ne   13 - 17

Historie

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla založena v roce 1960 a zaujímá dnes neopomenutelné postavení v síti českých a moravských galerií. Vychází nejen z tradičních a osvědčených poznatků své dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti dalšího obohacení a rozšíření svých aktivit. Kromě stálých expozic nabízí veřejnosti mnoho pozoruhodných výstav původních i převzatých a dalších doprovodných programů pro široké spektrum návštěvníků. V pestré skladbě je prezentována jak tvorba moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů, zejména ze Slovenska a Rakouska. 

Galerie vlastní sbírky českého výtvarného umění 1. poloviny 20. století se zaměřením na malířská a sochařská díla zakladatelské generace Sdružení výtvarných umělců moravských (J. Úprka, A. Kalvoda, A. Mucha, S. Lolek). Součástí sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského a Franty Úprky. Soustavnou pozornost věnuje galerie současnému umění, pořádá přehlídky nejmladší generace výtvarníků (Mladé setkání), monografické výstavy tvorby jednotlivých autorů i výtvarná sympozia. Zvláštní důraz klade galerie především na zkoumání a prezentaci tvorby umělců, kteří jsou, ať už rodem nebo dílem, spjati s jižní Moravou. Tomuto zaměření tematicky odpovídá i stálá expozice. Galerie se dále specializuje na současnou fotografii a moderní českou grafiku s přihlédnutím k tvorbě nejmladší generace výtvarníků.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí